Celostátní kolo roku 2022 v kategorii třetích ročníků

2. místo: Václav Richtár (3. A)

 

Do celostátního kola v kategorii třetích ročníků postoupili:

Václav Richtár (3. A), Barbora Dlhopolčeková (3. A), Kamil Tobola (3. C)

Do celostátního kola v kategorii třetích ročníků postoupila – speciální ocenění společnosti Tondach:

Karolína Neuwirtová (3. A)

Do celostátního kola v kategorii čtvrtých ročníků – projekt občanské a bytové stavby postoupili:

Matyáš Dudek (4. B), Lukáš Ramach, David Bosák (4. A)