Děkujeme za letošní potravinovou sbírku všem, kteří se podíleli! Sice jsme nepřekonali loňský rekord, ale Potravinové bance v Ostravě jsme i tak předali úctyhodných 129 kg trvanlivých potravin.
Poděkování patří: Tobiáši Mendlovi (1. C), Kateřině Dostálové, Jonáši Hudečkovi, Radimu Loveckému, Williamovi Mordačikovi, Rebece Novotné, Nele Peterkové, Dominiku Ryškovi, Eleně Vlčkové, Marii Wlodykové (všichni 1. L), Karolíně Antošové, Ivě Lucii Borovičkové, Adamu Dyntarovi, Pavlíně Hellebrandové, Oleksandru Hnativovi, Mikuláši Janáčovi, Ondřeji Kaniokovi, Nele Kurucové, Viktorii Latkové, Minh Thu Le, Karolíně Rumpové, Jiřímu Ryškovi, Adrianě Slížové, Tomáši Tesařovi, Jiřímu Tomášovi (všichni 2. B), Alexandru Sibinskému (2. L), Jakubu Kociánovi, Jonáši Kociánovi, Lence Kociánové, Janu Koralovi, Tobiášovi Lichnovskému, Filipu Onderkovi, Matyáši Pařilovi, Matyáši Peterkovi, Stanislavu Pustějovskému, Kryštofu Stolarczykovi, Vojtěchu Strauchovi, Davidu Tvarůžkovi, Matyáši Urbanovi, Vendule Žákové (všichni 3. B), Matěji Hranickému, Marku Mantuanellimu (oba 4. B), dále PaedDr. Zdeňce Klečkové, Ing. Radimu Endelovi, Mgr. Evě Jeništové, Mgr. Janě Pytlíkové, Mgr. Petru Seidlerovi a Sylvii Honové. 🥇👏
potravinová sbírka SPŠS