Komorní scéna Aréna nabízí zvýhodněné vstupné pro školy 70 Kč za vstupenku. Využijte této nabídky a vyberte si některé z představení „v akci“. Objednávky v kabinetě č. 209, vstupenky v pokladně Arény. Rozhodně doporučujeme Vyrozumění, Něco za něco nebo Slyšení.

Na vše VIP vstupné – 70 Kč za vstupenku

 

Út 17. dubna 18:30 – 20:50 Václav Havel Vyrozumění

Po 30. dubna 18:30 – 21:45 Ladislav Klíma Lidská tragikomedie

 

Čt 03. května 18:30 – 20:50 Václav Havel Vyrozumění

St 09. května 18:30 – 20:50 Tomáš Vůjtek Smíření

Ne 13. května 18:30 – 20:50 Henrik Ibsen Divoká kachna

Út 15. května 18:30 – 21:10 William Shakespeare Něco za něco

Pá 18. května 18:30 – 21:10 Tomáš Vůjtek Slyšení

Čt 31. května 18:30 – 21:45 Ladislav Klíma Lidská tragikomedie

 

Václav Havel Vyrozumění

V rámci zvýšení srozumitelnosti úředních dokumentů je zaveden umělý jazyk ptydepe, který má zamezit jakýmkoli nedorozuměním, neboť se v něm každé slovo od ostatních liší natolik, že neexistuje ani ta nejmenší možnost záměny. Boj o jeho prosazení je provázen intrikami, které nám i dnes připadnou víc než povědomé. Nakonec se však ukáže, že nový jazyk je natolik složitý, že se mu nikdo z úředníků není schopen naučit, a celý projekt je proto odvolán. Vtipná reflexe byrokratického myšlení, která díky bruselským nařízením nijak neztratila na své aktuálnosti.

Ladislav Klíma Lidská tragikomedie

Pět spolužáků z gymnázia právě složilo maturitu a scházejí se v místní hospodě. Sdělují si navzájem své velkolepé plány pro další život a slíbí si, že se na stejném místě znovu sejdou za dvacet let. To se sice stane, ovšem máloco z toho, co si mladíci vytýčili pro svůj budoucí život, skutečně došlo naplnění. Klíma prezentuje uboze legrační existence, alkoholismus, obelhávání sebe sama, poukazujíc tak na marnost a nesmyslnost lidského konání, aby ve třetím dějství, kdy se dotyční sejdou ještě jednou, tentokrát po pětatřiceti letech, bez milosti ukázal, jak lehko lze život promarnit. Klíma v Lidské tragikomedii prakticky prezentuje základní principy své filozofie, mísí reálné a nadreálné, některé z postav nesou autobiografické prvky. Setkáváme se tak s literátem a alkoholikem i člověkem-bohem, jenž byl Klímovým ideálem.

Tomáš Vůjtek Smíření

Završení volné trilogie, jejíž předešlé dva díly již byly v Aréně úspěšně inscenovány (S nadějí, i bez ní, Slyšení). Krvavé běsnění, které krátce po skončení druhé světové války zachvátilo naše pohraničí, předcházelo masivnímu přesunu obyvatel, v jehož důsledku muselo na tři miliony Němců opustit své domovy. Odsunutí Němci navíc dostali nálepku našich nesmiřitelných nepřátel, což se po roce 1948 stalo i součástí oficiální propagandy. Peripetiemi česko-německých vztahů ve hře provázejí Funkcionář, Partyzán a Voják, kteří se vyhánění i osidlování aktivně účastní. Všudypřítomný Český sbor pak slovem, veršem i zpěvem dodává autentický komentář. Hra zobrazuje excesy, ke kterým skutečně došlo a které jsou i úředně zdokumentovány. Argumenty, kterými se tehdejší vraždění ospravedlňovalo, nám dnes můžou připadat směšné, ale tehdy se jim nikdo nesmál. Sarkasmus a černý humor, přízračně příznačný pro celou trilogii, najde proto i zde své uplatnění.

Henrik Ibsen Divoká kachna

Ekdalovi si nesou společenské poznamenání z minula. Navíc se otec rodiny Hjalmar Ekdal prostřednictvím přítele z mládí dozví jisté skutečnosti, které otřesou jeho životními jistotami. A díky jeho neschopnosti postavit se životu zpříma, být autentický, nakonec dojde k tragické události v jeho rodině. Divoká kachna je dnes mnohými považována za Ibsenovo nejlepší drama.

William Shakespeare Něco za něco

Tato komedie ukazuje, jakou „moc“ má moc a jak dokáže člověka proměnit. Děj hry je situován do středověké Vídně, kde se obchází právo a korupce jen kvete. Vídeňský vévoda mnohé z těchto zločinů přehlížel a odpouštěl, a proto pod záminkou neodkladné diplomatické cesty předá vládu nad městem přísnému soudci Angelovi. Nikam však neodjede a v mnišském převleku sleduje Angelovo počínání. A spravedlivý Angelo se brzy promění v pokrytce, který sobecky zneužívá svěřenou moc.

Tomáš Vůjtek Slyšení

Nejlepší česká hra, Inscenace roku, Mužský herecký výkon roku. Ve Slyšení se bývalý nacistický pohlavár Adolf Eichmann, úřednický perfekcionista, který své schopnosti věnoval úkolu, který mu jeho nadřízení vybrali (konečnému řešení židovské otázky) snaží obhájit a dožaduje se slyšení před Bohem, který však nepřichází. Kariéra nacistického zločince, jenž chce samotnému Pánubohu vylíčit svou verzi událostí, je konfrontována s osudy Židů, kteří byli vyvezeni v roce 1939 do tábora v Nisku nad Sanem, kam směřovaly první Eichmannovy transporty. Ten vůbec první byl vypraven z Moravské Ostravy 18. října 1939.