Náš příspěvek do potravinové sbírky, jež se pravidelně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, dosáhl v letošním školním roce rekordní hodnoty 4.900 Kč (tedy 98 kg). Převzala ho organizace S.T.O.P., z. s., která podporuje lidi v nouzi.

Poděkování od organizátorů akce náleží:

Davidu Klivarovi, Janu Mlčákovi, Sabině Fryčákové, Valérii Čečkové, Kristýně Mecové, Nikol Janečkové, Ondrovi Kretkovi, Martinu Pokludovi, Šimonu Konečnému, Michaele Suchánkové, Lukáši Filipovi, Martinu Kontrikovi, Lucii Holleschové, Karlu Červenkovi (všichni ze třídy 1. C), Jiřímu Kubečkovi, Vilému Hýlovi, Elišce Vlčkové, Filipu Grosmanovi, Štěpánce Chrenové, Anetě Michalíkové, Václavu Mihulovi (1. L), Martinu Palagyi (1. G), Vítu Kolaskovi, Václavu Richtarovi, Kristýně Kavkové, Petru Káňovi, Barboře Valové, Eriku Farkasovi, Janu Zdichyncovi, Danielu Mařákovi (3. B), Janu Nenutilovi, Haně Kosakové, Barboře Paletové, Tomáši Holubovi (4. B), Ing. Norbertu Hanzlíkovi, PaedDr. Zdeňce Klečkové a Mgr. Petru Seidlerovi.

Mgr. Eva Jeništová