Začátkem druhého pololetí proběhlo v aule našeho vzdělávacího institutu školní kolo češtinářské olympiády. 16 neohrožených krotitelů a krotitelek mateřštiny se pustilo do křížku se záludnými úkoly z lexikologie, morfologie a syntaxe. Třeba hned první úkol byl nad znalosti pro všechny účastníky. Posuďte sami:

  1. V jinak nezřetelném hovoru jsme uslyšeli slovní tvar /řeš/.
  2. Napište základní tvary slov, k nimž by mohl tento tvar patřit (tj. u sloves infinitiv, u jmen 1. pád jednotného čísla).
  3. Ke každému slovu, jež jste uvedli v bodě a), napište větu, která ho bude obsahovat ve tvaru /řeš/ a bude z ní zřetelný jeho význam.

Téměř všichni zúčastnění uvedli jako základní tvary slov řešit, řezat. Nikdo si ale neuvědomil, že i tato olympiáda může být pěkná řež neboli mela, a chcete-li, pak i boj, zápas. I tak podali soutěžící v naprosté většině srdnatý výkon, který vyšperkovali slohovou prací na téma V naší rodině mám nejraději…

A jak celé klání dopadlo? O jednu koňskou délku zvítězila Eliška Vlčková z 3. L před svým spolužákem Filipem Grosmanem a Josefem Kovalčíkem 3. C. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za vynaložené úsilí.

Mgr. Jiří Filipec

2022_SPŠS Ostrava_Olympiáda CJL 2022_SPŠS Ostrava_Olympiáda CJL