V říjnu se studenti třetího ročníku oboru stavebnictví vydali na odbornou exkurzi do Brna. Odborníci z firmy Velux je seznámili se svým know-how, nejdříve během přednášky o nutnosti správného návrhu budovy nejen z hlediska dispozice a statiky, ale také o důležitosti správného prosvětlení, větratelnosti a vytvoření zdravého prostředí k příjemnému životu. Jak si mohou stavbaři správnost návrhu oslunění oken ověřit? Pomocí vizualizačního programu Daylight Visualizer, se kterým se naši studenti naučili pracovat.

Následovala prohlídka výrobků Velux: různých typů střešních oken, světlíků a světlovodů, včetně zastiňovacích prvků. Nakonec proběhla praktická ukázka osazení střešního okna do šikmé střechy. Exkurze byla inspirativní a určitě studenty namotivuje k tomu, aby se přihlásili do soutěže King of Daylight v kategorii Rodinný dům nebo Freestyle. Navážeme na úspěchy z minulých let? To si pište!

Exkurze Velux SPŠS Ova Exkurze Velux SPŠS Ova Exkurze Velux SPŠS Ova Exkurze Velux SPŠS Ova

Exkurze Velux SPŠS Ova