Vážení rodiče a žáci,
od tohoto školního roku chceme více využívat možností, které nabízejí webové aplikace Bakalářů pro informování rodičů a komunikaci s nimi. Proto je nutné žákům a rodičům přidělit odlišné přihlašovací údaje.
Žákům jejich přihlašovací údaje sdělí třídní učitel ve škole, rodičům budou přihlašovací údaje zaslány na jejich e-mailovou adresu do pátku 14. září 2018. Přístupové údaje z důvodu ochrany Vašich osobních údajů nemohou být v žádném případě sdělovány telefonicky.
Věříme, že toto opatření přispěje k lepší informovanosti rodičů a zkvalitní se komunikace rodičů a školy.