Dne 9. 9. 2016 navštívili žáci druhých ročníků oboru technického lycea a stavebnictví Planetárium Ostrava. V rámci exkurze jsme si nejprve prohlédli Experimentárium, které patří k nejatraktivnějším částem planetária.

Experimentárium obsahuje interaktivní exponáty určené k poznávání přírodních zákonů a dějů. Celou expozicí nás provedli pracovníci planetária, kteří nám poutavou formou vysvětlili a popsali jednotlivé exponáty. Pomocí zajímavých experimentů jsme se tak dozvěděli mnoho informací.

2016planet01Další částí programu byla přednáška odborného pracovníka planetária. Viděli jsme dokonalé zobrazení hvězdné oblohy, planet a ostatních objektů při pohledu ze Země, ale také prolétli celým známým viditelným vesmírem, včetně detailního zobrazení nespočetného množství vesmírných objektů. Přednáška probíhala v hlavním sále, který je vybaven nejmodernějším hybridním planetáriem a projekční kopulí o průměru 13,2 metrů pro dokonalé zobrazení vesmíru. To ale není zdaleka všechno. Ve sférickém kině jsme na závěr programu zhlédli film Spanilá jízda sluneční soustavou. Poučné, ale příjemně strávené dopoledne nás obohatilo o nové poznatky i zážitky a už se těšíme, že příštím rokem se zde opět s druháky sejdeme.

Mgr. Vítězslav Myška

2016planet04 2016planet11 2016planet13 2016planet06