Návrat ke kamnářství

V rámci navázání spolupráce s Českým kamnářským institutem byla pro studenty 3. ročníků oboru stavebnictví připravena odborná přednáška na téma „Navrhování krbů a kamen“. Přednášející Ing. Antonín Šimáček studentům představil obor kamnářství jako zajímavé a dynamicky se rozvíjející odvětví, které navazuje na tradiční řemeslo, ale současně musí respektovat náročné požadavky dnešní výstavby v oblasti legislativy, konstrukčních řešení i designového vzhledu.

Zajímavým zpestřením přednášky byl blok zaměřený na příklady z praxe. Ing. Šimáček, coby soudní znalec v oboru kamnářství, prezentoval množství příkladů situací, které mohou nastat, když projektant připraví chybný návrh nebo je nekvalitně odvedená práce při realizaci kamen a krbů. Důsledkem pak mohou být materiální škody, újmy na zdraví či jen obyčejné zklamání investorů z nepovedeného díla.

Informace získané z přednášky studenti využijí v předmětu konstrukční cvičení, v rámci ročníkových projektů totiž mohou zakomponovat krbová kamna do své novostavby rodinného domu.

Ing. Iva Polochová, Ing. Eva Kauzlaričová, Ing. Silvie Kempová

SPŠS Ostrava přednáška o kamnářství SPŠS Ostrava přednáška o kamnářství SPŠS Ostrava přednáška o kamnářství