Ve čtvrtek 12. 1. 2023 se naši geodeti-maturanti vydali nahlédnout „pod pokličku“ Katastrálního úřadu v Opavě.

Velmi pěknou prezentaci o bodových polích na území našeho státu si pro nás připravil Ing. Radek Suchánek z oddělení obnovy katastrálního operátu a bodových polí. Zopakovali jsme si rozdělení bodových polí dle platné legislativy a také jejich údržbu a obnovu. 

Potom si nás převzala Bc. Pavla Vítková, která je vedoucí oddělení dokumentace KN na katastrálním pracovišti Opava. Zavedla nás do oddělení dokumentace katastru nemovitostí, kde jsou uloženy historické dokumenty. Mohli jsme například nahlédnout do pozemkových knih včetně starých geometrických plánů, prohlédnout si Zemské desky, porovnat různé způsoby zápisů do listů vlastnictví a druhy písem, kterými se do pozemkového katastru zapisovalo. Zmíněny byly také revize katastru nemovitostí, elaboráty, náčrty a nové mapování.

Děkujeme za milý přístup a profesionalitu.

Ing. Lucie Švancarová a 4. G

Geodeti SPŠS na Katastrálním úřadě v Opavě  Geodeti SPŠS na Katastrálním úřadě v Opavě Geodeti SPŠS na Katastrálním úřadě v OpavěGeodeti SPŠS na Katastrálním úřadě v Opavě  Geodeti SPŠS na Katastrálním úřadě v Opavě Geodeti SPŠS na Katastrálním úřadě v Opavě