Dne 5. 4. 2017 se na Střední škole teleinformatiky v Ostravě uskutečnil 9. ročník soutěže EKOENERGIE 2017 – Smart region. Naši školu reprezentoval Jan Pytlík (3. L), který se svým tématem o problematice malých vodních elektráren a poproudové ochraně vodních živočichů obsadil 3. místo a odnesl si finanční odměnu v hodnotě 2 000 Kč.

Součástí soutěže byla také exkurze na téma Elektromobil Studentcar, která se uskutečnila na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava.

Honzovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Myšková