Dne 7. 3. 2018 pořádala Vítkovická střední průmyslová škola soutěž Stavění jeřábů ze špejlí. Tavicí
pistole, špejlí a provázku se chopili také čtyři stavitelé z naší 1. B – Tomáš Kalvar, Artur Koch,
Vít Kolaska a Daniel Mařák
. Mezi osmi soutěžními týmy středních škol z MS kraje se
probojovali na stříbrnou pozici!

Soutěžící měli během čtyř hodin postavit jeřáb ze špejlí, který mohl být spojen pouze lepidlem z
tavné pistole nebo provázkem. Porota hodnotila zpracování projektu na výkrese, úroveň preciznosti
zhotovení modelu, dodržení stavby podle výkresu a estetickou stránku modelu. Na konci soutěže
byly jeřáby podrobeny zátěžové zkoušce, ve které se hodnotila schopnost přenesení největší
zátěžové síly k hmotnosti postaveného jeřábu. Všechny stroje byly krásné, ale ten náš byl skoro
nejhezčí! K druhému místu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Silvie Kempová