V rámci předmětu architektura navštívila třída 3. L 7. 1. 2020 výstavu rakouské výtvarnice Anny-Marie Bogner IN RELATION TO.

Výstava AnnyMarie Bogner na Sokolské ul. v centru Ostravy je motivována zájmem o prostor a jeho interakcí s okolní realitou. Její instalace, objekty a kresby se zaměřují na přivlastnění prostoru, vymezení jejich hranic a mezer mezi nimi. Její práce se vyznačují svébytnou autorskou interpretací.

Naši studenti se pokusili o pochopení a výtvarné uchopení prostoru. Test, jehož se naši studenti zúčastnili, byl zaměřen na vnímání barev a výtvarné ztvárnění limitů našeho prostorového vnímání. Hravou formou se zamýšleli nad tím, jak prostor kolem sebe vnímají a jakou polohu v něm zaujímají oni i jejich díla.

Ing. arch. Eva Melkusová

Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie