Ve dnech 17.–21. 10. 2022 bylo shromážděno a předáno Potravinové bance v Ostravě 174 kg trvanlivých potravin.

Poděkování patří všem, kteří přispěli: Filipu Polochovi (1. A), Karolíně Antošové, Ivě Lucii Borovičkové, Adamu Dyntarovi, Adamu Forrovi, Oleksandru Hnativovi, Jaroslavu Knopovi, Nele Kurucové, Viktorii Latkové, Minh Thu Le, Jakubu Lipnickému, Vojtěchu Prónyai, Karolíně Rumpové, Jiřímu Ryškovi, Adrianě Slížové, Tomáši Tesařovi, Jiřímu Tomášovi, Mikuláši Veličkovi, Barboře Zapletalové (všichni 1. B), Elišce Bialkové, Marii Hromicové, Davidu Svačinovi (všichni 1. C), třídě 1. L, Pavlíně Frankové (2. A), Jakubu Kociánovi, Jonáši Kociánovi, Lence Kociánové, Tobiášovi Lichnovskému, Matyáši Pařilovi, Matyáši Peterkovi, Stanislavu Pustějovskému, Vojtěchu Strauchovi, Matyáši Urbanovi, Elišce Zemančíkové, Vendule Žákové (všichni 2. B), Bohumilu Kursovi, Marku Mantuanellimu, Jonáši Mrowiecovi, Jakubu Vyviálovi (všichni 3. B), Valérii Čečkové, Nikol Janečkové, Sabině Fryčákové, Nikol Janečkové, Ondrovi Kretkovi, Martinu Pokludovi (všichni 4. C), Lukáši Davidovi (4. G), Petru Kafonkovi (4. L), dále PaedDr. Zdeňce Klečkové, Ing. Silvii Kempové, Mgr. Janě Montagové, Mgr. Janě Pytlíkové, Mgr. Petru Seidlerovi, Mgr. Janě Sorokinové, Ing. Lucii Švancarové a Sylvii Honové.

Všem za spolupráci děkuje Eva Jeništová.

Potravinová sbírka 2022 SPŠS Ostrava