Během maturitní exkurze navštívili geodeti a stavbaři ze 4. G/B/S Pražský hrad a Kancelář prezidenta republiky. Tato kancelář byla budována pro prezidenta Masaryka od konce roku 1918 v souvislosti se vznikem Československé republiky. Funguje dosud, ale není volně přístupná pro návštěvníky Hradu.

Během 90minutové komentované prohlídky jsme si oživili historické souvislosti a vliv osobnosti každého prezidenta republiky na politické dění. Měli jsme možnost si prohlédnout zajímavé, historicky cenné předměty a prostory, kudy kráčela historie. Zaujalo nás vnitřní zařízení, dobové užité umění i artefakty vytvořené Josipem Plečnikem – slovinským architektem a urbanistou, který pro KPR pracoval za první republiky. Prohlídku jsme zakončili skupinovým fotem v knihovně našich prezidentů.

Ing. Jiřina Ullmanová a Ing. Lenka Fojtíková

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC