Ve čtvrtek 14. listopadu proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo soutěže Bridge Builder Contest – Stavění mostů ze špejlí. „Naše“ mosty skončily na 5. a 6. místě.

13 tříčlenných družstev z Moravskoslezského kraje mělo navrhnout most, který v závislosti na své hmotnosti přenese co největší zatížení. Po šesti hodinách usilovné práce proběhla zkouška destrukce mostu. Na most byla zavěšena plastová nádoba, do které byla postupně přilévána voda, a to tak dlouho, než došlo k prasknutí nebo nadměrné deformaci mostu.

Naši školu reprezentovala dvě družstva – chlapecké družstvo ze třídy 2. B a smíšené družstvo ze třídy 4. G. Studenti Mikuláš Műller, Lukáš Ramach a Alex Subik obsadili páté místo s modelem, který vážil 448 g a dokázal přenést 63,6 kg. Druhou skupinku zastupovala Tereza Neoralová, Barbora Pustějovská a Filip Pošvic. Výsledkem jejich snahy byl most o hmotnosti 101 g, který unesl 13,5 kg. To stačilo na krásné šesté místo.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

Za vyučující POS a KOC Ing. Silvie Kempová

most

mostmost