V rámci soutěže Středoškolská odborná činnost vytvářeli i letos žáci technického lycea modely existujících budov. Všichni soutěžící z 1. L a 2. L předvedli značnou kreativitu a zručnost při výrobě svých návrhů, ovšem jen někteří mohli zvítězit.

Výsledková listina – postupující do okresního kola SOČ:

  1. místo Štěpánka Vaňková (1. L) – „Stezka korunami stromů“
    Jan Pytlík (2. L) – „Chrám sv. Víta“
  2. místo Kateřina Rašková (1. L) – „Vysílač na Ještědu“
  3. místo Martina Sedláková (1. L) – „Tower Bridge“
    Petr Kacafírek (1. L) – „Maják na ostrově Faru“

 Práce ostatních studentů taktéž zasluhují velké uznání, neboť každý model byl důkazem poctivé práce.

Ing. arch. Eva Melkusová

16Raskova 16Pytlik 16Majak