Maturitní termíny

Geodeti na VŠB

Společná část

Profilová část

Maturitní termíny

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

V souladu s výše uvedenými předpisy platí následující informace

  • Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou.
  • Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Další informace k maturitní zkoušce  jsou zveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz  a na elektronické nástěnce.

Maturitní kalendář 2022/2023

V následující tabulce je přehled důležitých termínů týkajících se podávání přihlášek, pozvánek ke zkouškám, sdělování výsledků, tisku závěrečných dokumentů apod.

TermínUdálost
9. 9. 2022vyhlášení nabídky profilových zkoušek, témat a způsobu hodnocení
1. 12. 2022poslední termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy
20. 12. 2022poslední termín pro předání výpisu z přihlášky žáka proti jeho podpisu
31. 3. 2023termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl řediteli školy
12. - 14. 4. 2023písemné maturitní práce z jazyků
od 2. 5. 2023období konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
16. 5. - 27. 5. 2023období konání ústních zkoušek společné a profilové části
nejpozději do 2 dnů od shromáždění výsledků termín zpřístupnění maturitního vysvědčení
24. 6. 2023termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy pro opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

  • Sraz žáků je 15 minut před zahájením přípravy zkoušky.
  • Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

DatumZkušební předmětZahájení
přípravy
Zahájení
zkoušky
Ukončení
zkoušky
2. 5. 2023matematika8:008:1510:30
11:05 (PUP 25%)
11.40 (PUP 50%)
12:15 (PUP 75%)
2. 5. 2023anglický jazyk13:3013:45

14:35 (PUP 100%)
15:45
16:20 (PUP 25%)
16:55 (PUP 100%)
3. 5. 2023český jazyk a literatura8:008:159:40
10:05 (PUP 25%)
10:25 (PUP 50%)
10:45 (PUP 75%)
11:05 (PUP 100%)
4. 5. 2023matematika rozšiřující8:008:15
10:45
11:25 (PUP 25%)

Termíny profilové části maturitní zkoušky

DatumPředmětForma zkouškyTřída
12. 4. 2023 9:00
sraz nejpozději 8:45
Německý jazyk písemná práce4. L
13. 4. 2023 9:00
sraz nejpozději 8:45
CJLpísemná práce4. A, 4. B, 4. C 4. G, 4. L
14. 4. 2023 9:00
sraz nejpozději 8:45
Anglický jazyk písemná práce4. A, 4. B, 4. C, 4. G, 4. L
26. 4. 2023KOCpraktická zkouška4. A
27. 4. 2023STKpraktická zkouška4. A
27. 4. 2023STKpraktická zkouška4. B
28. 4. 2023KOCpraktická zkouška4. B
27. 4. 2023KOCpraktická zkouška
4. C
28. 4. 2023STKpraktická zkouška4. C
27. 4. 2023MATpísemná práce4. L
16. 5. – 19. 5. 2023profilové zkouškyústní zkouška4. B, 4. G, 4. L
22. 5. – 26. 5. 2023profilové zkouškyústní zkouška4. A, 4. C
16. 5. – 27. 5. 2023jednotlivá zkouška
z pozemního stavitelství
ústní zkouškapřihlášení zájemci z řad veřejnosti