Dne 10. 3. 2016 proběhlo školní kolo matematické soutěže. 1. 4. následovalo kolo celostátní, v němž se na bodovaných místech umístili: Pavel Zahatlan, Marek Vyvlečka, Aleš Dvorský,Vlastimil Muroň a úspěšným řešitelem se stal Ondřej Kalabza.

Ve školním kole žáci řešili příklady z minulých ročníků celostátní matematické soutěže, která se každoročně koná ve vybraných střediscích a jejíž výsledky se vyhodnocují v rámci celé republiky. Z každého ročníku postoupili dva nejlepší žáci do celostátního kola, které se konalo 1. dubna 2016 na ISŠ Na Jízdárně.

Ve školním kole se umístili na předních místech tito studenti:

1. ročník:

1. Zahatlan Pavel (1. L)

2. Vojta Dominik (1. S)

3. Hrbáček Jan (1. L)

 2. ročník:

1. Pytlík Jan (2. L)

2. Vyvlečka Marek (2. S)

3. Merta Ladislav (2. A)

3. ročník:

1. Dvorský Aleš (3. L)

2. Jančík Kryštof (3. A)

3. Měkýš Radim (3. L)

 4. ročník:

1. Kalabza Ondřej (4. L)

2. Muroň Vlastimil (4. L)

V celostátním kole řešili studenti 5 úloh, za které bylo možné získat maximálně 25 bodů. Na bodovaných místech se umístili tito naši studenti:

1. kategorie (1. ročník studijních oborů) – 305 účastníků:

72. místo (10 bodů z 25 možných) Zahatlan Pavel (1. L)

2. kategorie (2. ročník studijních oborů) – 217 účastníků:

73. místo (10 bodů z 25 možných) Vyvlečka Marek (2. S)

3. kategorie (3. ročník studijních oborů) – 253 účastníků:

  1. místo (14,5 bodů z 25 možných) Dvorský Aleš (3. L)

7. kategorie (4. ročník studijních oborů) – 162 účastníků:

Úspěšný řešitel: 14. místo (15 bodů z 25 možných) Kalabza Ondřej (4. L)

  1. místo (13,5 bodů z 25 možných) Muroň Vlastimil (4. L)