Dne 21. srpna zvítězil Matěj Kučera z loňské 4. A v celostátním soutěžním kole 10. ročníku Soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních, kterou pořádá společnost Wienerberger. V kategorii 4. ročníků Projekt občanské výstavby obdržel za svůj projekt hasičské stanice certifikát i pěknou finanční odměnu 10 tisíc korun.

Matějovi gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. Doufáme, že svým vítězstvím inspiroval další studenty naší školy.

Ing. Elizaveta Charvátová