Vzdělávací agentura Descartes pořádá letní tábory s výukou anglického jazyka. Výuku vedou kvalifikovaní rodilí mluvčí. Konkrétní informace naleznete v letáku ANGLICKÝ TÁBOR