Mimoškolní aktivity připravené pro naše studenty.

Žáci naší školy v prvním ročníku absolvují zimní výcvikový kurz s výukou lyžování nebo jízdy na snowboardu. Pro žáky druhého ročníku pravidelně připravujeme letní sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku, pěší turistiku, lezení apod.

V průběhu studia se žáci účastní mnoha krátkodobých exkurzí v různých stavebních provozech, odborně zaměřených výstav a tématických besed. Ve čtvrtém ročníku žáci absolvují 3–4denní exkurzi po architektonických památkách Prahy a okolí.

Po skončení vyučování se žáci mohou odreagovat v bezplatných zájmových kroužcích, převážně sportovního charakteru (volejbal, futsal, kondiční posilování, florbal).

Škola také pořádá pro své studenty mnoho soutěží v odborných znalostech a dovednostech, soutěže v ovládání cizích jazyků a v neposlední řadě také mnoho soutěží sportovních.