Místo a datum: VŠB-TU, 11. 5. 2017

Jan Kubošek (4. L) – „Hnízdní možnosti rorýse obecného“

Umístění: 3. místo (okresní kolo – 1. místo)