Krajská sbírka potravin 2020

 

Nastal říjen a s ním i další ročník potravinové sbírky, která je naplánována na 19.–23. 10. 2020. Zaměstnanci Moravskoslezského kraje se jí účastní už po jedenácté a naše škola po páté. V loňském roce se zapojilo 110 krajských organizací, kterým se podařilo nashromáždit téměř 12 tun potravin. Studenti a zaměstnanci naší školy se připojili rovněž, za což si právem zaslouží poděkování!


Uspořádání této sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, osoby bez přístřeší, osamělí senioři, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.). V rámci sběru potravin jsou upřednostňovány především trvanlivé potraviny, např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy apod. Vše by mělo být v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby. Veškeré darované potraviny se budou od počátku října shromažďovat v kabinetě výchovného poradce až do 23. 10. 2020.

Získané potraviny zaměstnanci Potravinové banky prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací (Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie a další) přerozdělí potřebným cílovým skupinám. Zásoby banky se letos snížily také z důvodu koronavirové krize, kdy byly potraviny vydávány všem lidem, kteří si je nemohli z důvodu sociální izolace, zdravotního stavu nebo zhoršené finanční situace zajistit svépomocí.

Eva Jeništová