Potravinová sbírka proběhne i letos na SPŠ stavební, a to ve dnech 15.–19. 10. 2018. Uspořádání této sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi žijící v azylových domech, osoby bez přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.). Jak můžete přispět?

V rámci sběru potravin jsou upřednostňovány především trvanlivé potraviny, např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy apod. Vše by mělo být v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby.

Veškeré darované potraviny se budou od počátku října shromažďovat v kabinetě výchovného poradce.

Získané potraviny zaměstnanci Potravinové banky prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací (Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie a další) přerozdělí potřebným cílovým skupinám. Činnost pobočky Potravinové banky v Ostravě podporuje Moravskoslezský kraj také individuální dotací z krajského rozpočtu, a to částkou 200 tisíc Kč na rok.

V loňském roce se podařilo shromáždit více než 9,2 tuny potravin v hodnotě 480.473 Kč. A naše škola byla při tom! Děkujeme všem, kteří přispěli.

Mgr. Eva Jeništová