Sbírka se letos bude konat ve dnech 16. – 20. 10. 2017. Uspořádání této sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, osoby bez přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.).

V rámci sběru potravin jsou upřednostňovány především trvanlivé potraviny, např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy apod. Vše by mělo být v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby. Veškeré darované potraviny se budou od počátku října shromažďovat v kabinetě výchovného poradce.

V uplynulých šesti letech se podařilo vybrat více než 23 tun potravin a naše škola se účastnila posledních dvou ročníků. Děkujeme všem, kteří přispěli v uplynulém školním roce.

Mgr. Eva Jeništová