V souvislostí s aktuální situací se od středy 11. 3. 2020 až do odvolání škola uzavírá.

Žáci jsou povinni denně sledovat školní mail, na který jim budou vyučující posílat úkoly a zároveň jsou povinni sledovat internetové stránky školy, kde budou aktuální informace ohledně vývoje situace.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále uvádíme odkaz na stránku ministerstva zdravotnictví s informacemi a pokyny k této problematice.