Jako již tradičně se počátkem února konala na naší škole konverzační soutěž v německém jazyce, jejíž vítěz postoupil do okresního kola, kde reprezentoval naši školu v konkurenci s ostatními účastníky jiných ostravských středních škol.

Žáci třetích ročníků museli ve školním kole během komunikace s učiteli německého jazyka prokázat, že jsou schopni porozumět, pochopit a reagovat na vzniklé komunikační situace v souvislosti s danými konverzačními celky, a to tak, že plynně vedou rozhovor a dokážou bezprostředně reagovat na vzniklé situace. Nejvíce svým projevem zaujala Eliška Pustowková ze 3. L, která také úspěšně reprezentovala naši školu v okresním kole  15. 2. 2017. Na dalších místech se umístili Jan Pytlík a Dominik Tofel ze 3. L. Účastníkům na stupni vítězů blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a přejeme hodně dalších úspěchů s německým jazykem.

Mgr. Patrik Pavelka a Mgr. Ivana Myšková