Dne 24.1. proběhlo školní kolo konverzační soutěže z jazyka anglického určeného pro studenty 1.-3. ročníků. Po náročném rozhodování komise, neboť všichni studenti se snažili ze všech sil a rozdíly mezi jejich ústním projevem nebyly velké, si prvenství vybojovala Anna Bednářová (3. S), na druhém místě se umístila Terezie Krajčovičová (2. L) a třetí místo získal Jan Pytlík (3. L).

Soutěže se zúčastnilo 18 studentů, kteří nejprve absolvovali písemný test zaměřený na poslech, čtení s porozuměním a anglickou gramatiku a 10 nejúspěšnějších pak postoupilo do ústního kola. Zde je čekalo (kromě úvodního představení)  konverzační téma a detailní popis obrázku, přičemž se hodnotila jejich jazyková pohotovost, slovní zásoba, gramatika a výslovnost.

Všem studentům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů a nadšení v dalším studiu anglického jazyka.
 
Mgr. Martina Pjontková, Mgr. Ivana Jarošová, Mgr. Jana Matulová