Další lekce s rodilým mluvčím z Velké Británie proběhne v pondělí 30. 10. v 7. vyučovací hodině (12.40-13.25) v učebně 117b. Hlaste se prosím v kabinetě č. 209. Počet studentů bude tentokrát omezen na 15, proto se přihlašujte „on a  first-come, first-served basis“.