Dne 29.–30. září 2016 se konal v Opavě první ročník Konference mladých aneb Envofórum pro um i naši budoucnost, konané pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Na konferenci do opavského Kulturního domu Na Rybníčku byli pozváni žáci moravskoslezských středních a základních škol, kteří se zapojují do přírodovědných soutěží. Z naší školy se zúčastnilo pět žáků – Jan Pytlík, Jan Kubošek, Tereza Kretková, Jitka Horáková a Jana Pospíšilová.

Hlavním tématem konference bylo ovzduší v Moravskoslezském kraji a čistá doprava. Součástí programu byla celá řada demonstračních pokusů, představení projektu EMISE Slezského gymnázia v Opavě a vystoupení Ing. Horáka, který ve své přednášce nazvané SMOKEMENA velmi zábavnou formou vysvětloval zásady správného topení.