Naši geodeti z 4. G v této době přemýšlejí, na které vysoké škole budou ve studiu pokračovat po maturitě. Aby měli rozhodování jednodušší, zašli jsme se podívat na Katedru geoinformatiky při Hornicko-geologické fakultě na VŠB-TU Ostrava. Vedoucí katedry doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. si pro nás připravil prezentaci o geoinformatice a studiu na této katedře.

Potom přišla na řadu praktická cvičení na digitální modely reliéfu. Vyzkoušeli jsme si třeba analýzy viditelnosti výškopisu v geoprohlížeči. Také jsme si na příkladu nádrže Nové Heřmínovy zkusili určit nadmořskou výšku hladiny vody v nádrži a vypočítat objem vody. Práce se softwarem ARCGIS PRO byla pro nás nová a zajímavá. V poslední části naší návštěvy pan docent přinesl drony, aby nám je předvedl a seznámil nás s možnostmi jejich využití.

Někteří studenti díky této návštěvě došli k rozhodnutí, že se ke studiu na této fakultě přihlásí. Co víc si přát? 😊

Ing. Lucie Švancarová

Geodeti SPSS na VSB GIS Geodeti SPSS na VSB GISGeodeti SPSS na VSB GIS Geodeti SPSS na VSB GIS Geodeti SPSS na VSB GIS