Samozřejmě jsme infiltrovali pouze Fakultu bezpečnostního inženýrství na VŠB 😊. Doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D., představil našim studentům 2. ročníku jednotlivé obory nabízené fakultou a pozval nás na zážitkovou prohlídku s miniworkshopy. Rozdělili jsme se do malých skupinek a postupně všichni navštívili jednotlivá pracoviště a laboratoře. Zjistili jsme spoustu zajímavostí o balistické lince, zbraních, bezpečnostní technice, o bezpečnosti a ochraně obyvatelstva, o chování osob při únavě, při užití návykových látek (alkohol a drogy) a mohli si vyzkoušet chování různých materiálů během působení ohně. Interaktivní exkurze byla zakončena milou tečkou – všichni účastníci dostali upomínkové předměty a certifikát o absolvování kurzu. Třeba nás za 3 roky FBI opravdu naverbuje 😊!