Komise cizích jazyků každoročně pořádá v prosinci konverzační soutěž z německého jazyka a v lednu konverzační soutěž z anglického jazyka. Komise českého jazyka pořádá pravidelně literární soutěž a Olympiádu v českém jazyce.

Konverzační soutěže

  • Ve školním kole žáci píší test, zaměřený na poslech a slovní zásobu. Ti nejúspěšnější postupují do kola ústního, kde prokazují svou jazykovou zdatnost při popisu obrázku, samostatném projevu na vylosované téma a dialogu se spolužákem.
  • Vítěz školního kola se pravidelně účastní okresního kola pořádaného v únoru.

Soutěže z českého jazyka

  • Literární soutěž v říjnu – vlastní tvorba studentů.
  • Školní kolo Olympiády včeském jazyce v prosinci (cílem je ukázat češtinu trochu jinak), dva nejúspěšnější studenti postupují do oblastního kola, které se koná v únoru.

Informace k anglické konverzační soutěži podá Mgr. Hana Geržová (kabinet 209), k německé soutěži Mgr. Patrik Pavelka (kabinet 318a) a k soutěžím z jazyka českého Mgr. Jiří Filipec (kabinet 116a).