Začátkem dubna se 2. A vydala na Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TU, kde studenti navštívili balistickou linku, laboratoř fyziologie, CESIT (centrum simulačních technologií) a laboratoř PTCH materiálů a kapalin. Měli možnost si vyzkoušet brýle pro virtuální realitu, dozvědět se něco o krizovém plánování, o šíření a hašení požárů v bytové výstavbě, o následcích průstřelu střelnou zbraní a ochraně proti nim a spoustě dalších zajímavostí s praktickými ukázkami. Možná jejich kroky v budoucnu povedou na FBI… nebo do FBI?!

VŠB FBI a SPŠS VŠB FBI a SPŠS