Při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby (17. 10. 2017) se naši studenti zapojili ve dnech 16. – 20. 10. 2017 do Krajské sbírky potravinové pomoci, a přispěli tak uživatelům sociálních služeb S.T.O.P., z.s., kam putovalo 48,10 kg potravin v hodnotě 2 017,30 Kč.

Děkujeme těmto studentům:

Danielu Mařákovi, Barboře Valové, Janu Zdichyncovi, Tomáši Kalvarovi, Petru Káňovi, Kryštofu Práškovi (všichni 1. B), Janu Hrdličkovi a Tereze Jevické z 1. L, Barboře Paletové a Vojtěchu Schwarzovi z 2. B, Petře Slavíčkové z 2. L, Kristýně Králové ze 3. S, Marku Linhartovi, Adrianě Bujnochové, Agátě Kaňákové, Evě Vodičkové, Lilianě Skulinové, Matěji Vodičkovi, Jakubu Šabackému, Lukáši Zapletálkovi, Jakubu Maštalířovi, Denisi Kolářovi, Jakubu Múdrikovi, Tomáši Skotnicovi, Robertu Mikeskovi (všichni 4. B).

Mgr. Eva Jeništová