Žáci naší školy se pravidelně od roku 2010 zúčastňují Mezinárodního geodetického Pentatlonu, který v dubnu organizuje střídavě Česká republika, Slovensko nebo Maďarsko.
V posledním červnovém týdnu organizuje komise GEODÉZIE pro své studenty orientační běh ve volném terénu.

 

Mezinárodní geodetický Pentatlon

  • International geodetic pentathlon je mezinárodní soutěž, jejímž cílem je vytvoření kontaktů mezi žáky geodetických škol, porovnání jejich teoretických vědomostí a praktických zručností a v neposlední řadě vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností mezi pedagogy a školami.
  • Náplní soutěže je absolvování 7 – 9 km kilometrů dlouhé trasy se stanovišti, na kterých se vykonávají jednotlivé soutěžní disciplíny – typické činnosti geodeta z oblasti geodézie, kartografie, fotogrammetrie a GIS.
  • V jubilejním desátém ročníku IG-5 v maďarském Pecsi 17. 4. – 19. 4. 2015 naši geodeti vybojovali krásné 2. místo.

Orientační běh ve volném terénu.

  • Tříčlenná družstva i jednotlivci obdrží na startu mapu terénu, buzolu, kleště a probíhají v co nejkratším čase kontrolní stanoviště.
  • Trasy jsou stavěny mimo cesty s překonáváním přirozených překážek. Vyhlašujeme nejrychlejšího geodeta.

Bližší informace k pořádaným soutěžím podá Ing. Jiřina Ullmanová (kabinet 76).