V polovině října jsme se vypravili do Velkých Opatovic, abychom v Moravském kartografickém centru zhlédli evropský unikát – plastickou mapu historických zemí Moravy a Slezska, která zaujímá cca 100 m2 plochy expozice. A co je v muzeu dále k vidění?

Historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografické zpracování map na území České republiky (především na Moravě a ve Slezsku), faksimile rukopisných topografických map, dále rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků, dále geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V závěru exkurze jsme sestoupili pod povrch zemský při návštěvě nedalekých Javoříčských jeskyní.