Ve středu 3. 11. 2021 navštívili žáci prvního ročníku oboru geodézie Vysokou školu báňskou v Ostravě-Porubě, konkrétně Hornicko-geologickou fakultu. Ing. Pospíšil, Ph.D., jim představil modernizovanou měřickou chodbu, jejíž prohlídku doplnil poutavým výkladem o měřických pásmech a nutnosti jejich kalibrace. Pod jeho vedením si naši žáci mohli dokonce vyzkoušet celý postup kalibrace pásma, prováděný pomocí elektronického úchylkoměru. Zpět do školy tedy odjížděli bohatší o několik odborných informací a zkušeností. 

Ing. Lucie Švancarová

Geodeti SPŠS Ostrava kalibrovali v měřické chodbě na VŠB Geodeti SPŠS Ostrava kalibrovali v měřické chodbě na VŠB Geodeti SPŠS Ostrava kalibrovali v měřické chodbě na VŠB Geodeti SPŠS Ostrava kalibrovali v měřické chodbě na VŠB Geodeti SPŠS Ostrava kalibrovali v měřické chodbě na VŠB