Dne 21. 10. 2022 se 3. G a 4. G zúčastnily exkurze na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, přesněji katedru fyzické geografie a geoekologie. Studenti měli možnost si vyzkoušet mimo jiné i programy QGIS, Google Earth Pro a další. Součástí exkurze byla i úvodní přednáška, která studenty seznámila s významem a původem „GIS dne“, stručně představila obor a popsala také jeho vliv na každodenní život. Geografie a geoekologie totiž zkoumá např. lesy napadené škůdci, výpočty kubatur, různé přírodní katastrofy, ale i stárnutí a geologické změny naší planety Země. Nakonec se naši studenti zapojili do kvízové soutěže na téma Země a kartografie. Snažili se pilně a momentálně čekají na vyhodnocení výsledků.

Ing. Jitka Hanková

GIS Day 2022_geodeti SPŠS Ostrava GIS Day 2022_geodeti SPŠS Ostrava GIS Day 2022_geodeti SPŠS Ostrava GIS Day 2022_geodeti SPŠS Ostrava