Žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru geodézie si byli prohlédnout obor geoinformatika na VŠB-TU Ostrava. Doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D., vedoucí katedry geoinformatiky, je seznámil s obecnými informacemi o studiu na vysoké škole, o hornicko-geologické fakultě a konkrétně o oboru geoinformatika. Přednášku pro naše žáky směřoval k tématu GIS a dálkovému průzkumu Země. Připravil si pro ně například projekt v programu Qgis, který je volně dostupný, takže se k projektu mohou žáci vrátit i doma. Žákům se exkurze líbila a těší se na nějakou další.

Ing. Lucie Švancarová

2022_SPŠS Ostrava_VSB 2022_SPŠS Ostrava_VSB 2022_SPŠS Ostrava_VSB