Naši třeťáci geodeti nedávno navštívili katedru geodézie na VŠB. Nahlédli pod pokličku fotogrammetrie a prozkoumali střechu univerzity, kde viděli pilíře nucené centrace, sledovali orientace okolních bodů, ze kterých je možné spočítat souřadnice. Za rok a pár měsíců se sem třeba podívají i do poslucháren – kdo ví?!

Geodeti SPŠS Ostrava na VŠB