Naši maturanti oboru geodézie přijali pozvání starosty městského obvodu Ostrava-Svinov Ing. Radima Smetany a 19. ledna se vypravili na návštěvu jeho úřadu.

Pan starosta se nám představil, několika větami shrnul fungování úřadu a poté jsme přistoupili k odborným záležitostem. Mluvili jsme o geodetických podkladech pro územní plánování, technických nebo cenových mapách atd. Dotkli jsme se například i tématu věcných břemen nebo vytyčovacích úloh.

Ing. Smetana byl zábavným průvodcem na celé dopoledne. Odcházeli jsme obohaceni o spoustu informací a praktických ukázek. Protože jsme se nestihli podívat na stavební úřad, dostali jsme nabídku na další návštěvu. Snad to do naší maturity stihneme 😊.

Za pozvání děkují

Ing. Lucie Švancarová a 4. G.

Svinov_městský úřad_geodeti SPŠS Ostrava Svinov_městský úřad_geodeti SPŠS Ostrava Svinov_městský úřad_geodeti SPŠS Ostrava