Naše škola a Asociace středoškolských klubů České republiky pořádají již devátý ročník fotosoutěže, která je určena všem milovníkům fotografování. Letošní téma fotosoutěže je: Příroda kolem nás.
Své fotografie můžete vkládat od 1. září 2018 do fotogalerie na adrese foto.stav-ova.cz.


Pravidla soutěže
1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která fotografii pořídila nebo k ní má autorská práva a která splní níže uvedené podmínky účasti ve fotosoutěži.
2. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace fotosoutěže Příroda kolem nás, včetně jejich zveřejnění, a to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Souhlasí se zveřejněním svého jména v médiích a na internetových stránkách, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Základní podmínkou účasti ve fotosoutěži je pravdivé vyplnění registračního formuláře na foto.stav-ova.cz. Poté prostřednictvím menu „Upload obrázku“ vloží soutěžící jednu až pět fotografií do on-line fotogalerie, a to v termínu od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018.
5. Počet fotografií zaslaných jedním soutěžícím je omezen na 5 fotografií.
6. Autory vybraných fotografií odmění pořadatel soutěže cenami. Na ceny není právní nárok.
7. Požadavky na soutěžní fotografie jsou následující: fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG. Do fotosoutěže můžete posílat fotografie i s nízkým rozlišením, pořízené například mobilním telefonem.
8. Fotografie po nahrání soutěžícím na web budou uveřejněny do čtyř pracovních dnů v internetové galerii fotografií.
9. Veškeré zaslané fotografie se stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi dle vlastního uvážení a použít je k vlastním účelům.
10. Pořadatel může z fotosoutěže vyřadit fotografie:
a) které neodpovídají zvolené kategorii,
b) které jsou v rozporu s dobrými mravy, právním předpisem nebo těmito pravidly fotosoutěže,
c) jejichž zveřejnění by mohlo poškodit pořadatele či jeho obchodní partnery,
d) u nichž byl zjištěn podvod při hlasování nebo takové, u kterých nejsou řádně vypořádána autorská práva třetích osob,
e) u kterých jejich špatná kvalita neumožní reprodukci.
11. Určení výherců: Vítězné fotografie vybere odborná porota, která je jmenovaná pořadatelem. Nejlepší fotografie budou rozděleny na dvě kategorie, a to na kategorii pro děti a mládež do18 let a dále na kategorii nad 18 let. Autorům vítězných fotografií bude zaslán informační e-mail. Autoři všech vítězných fotografií budou oceněni věcnými cenami na vernisáži, která se bude konat v DK Akord v Ostravě-Zábřehu.
12. Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu konání soutěže pozměnit pravidla.

Případné dotazy posílejte na mailovou adresu foto(zavinac)stav-ova.cz. Tento mail není určen k zasílání fotografií do soutěže (viz bod 3. v pravidlech soutěže)!