Dne 27. 6. 2015 proběhla biologická exkurze na Morávce. Žáci 1. L měli možnost navštívit vodní dílo Morávka, kde se seznámili s jednotlivými částmi a funkcemi přehradní nádrže, základními technickými údaji stavby a významem účelového rybného hospodářství. Následně žáci navštívili rybochovnou stanici, v níž byli seznámeni s průběhem chovu pstruha obecného a lipana podhorního.