Dne 2. 9. 2015 se třída 3. B zúčastnila odborné exkurze ve společnosti Velux, která se specializuje na výrobu střešních oken.

Byla pro nás připravena prezentace, v níž byla představena společnost a byly zmíněny informace o důležitosti prosvětlení i provětrání budovy. Následovala ukázka správného osazení střešního okna do střešní konstrukce. Na teoretickou část navázala praktická ukázka střešních oken a dalších doplňků, které je možné k oknům připojit. Exkurze byla zakončena prohlídkou firmy, v jejímž konstrukčním provedení je zabudováno 343 střešních oken.

V centru města jsme si poté prohlédli podzemní prostory Labyrintu pod Zelným trhem, který vede v hloubce až 8 metrů pod povrchem. Jde o středověké chodby a sklepy, které vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk. Sloužily zejména k uchovávání potravin, zrání piva a vína v sudech i jako úkryt v době válek. Během celé prohlídky jsme překonali 220 schodů. Z podzemí jsme se přesunuli na Starou radnici, což je nejstarší světská brněnská stavba. Po vystoupání 173 schodů na 63 m vysokou vyhlídkovou věž se nám ukázal překrásný pohled na budovy Brna.

V podvečer jsme se vrátili do Ostravy obohaceni o nové zážitky a další poznatky, které určitě využijeme ve svých ročníkových projektech a v soutěžích.

Třída 3. B, Ing. Silvie Kempová, Mgr. Martina Pjontková

15exkurzebrno215exkurzebrno1