Název projektu: Opening the gates of international dimensions

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000075933

Název programu: Erasmus+

Klíčová aktivita: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Aktivita: Mobilita pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Realizace projektu: 31.12.2022 – 30.12.2023

Financování projektu: vzdělávací program Evropské unie

Cílem projektu je posunout vzdělávání v oblasti odborné angličtiny na vyšší úroveň. V tomto projektu, který běží po dobu jednoho roku, se zaměřujeme na vzdělávací obor Stavebnictví, konkrétně na vyučující odborných předmětů, jejichž znalost angličtiny není na takové úrovni, aby mohli aplikovat odbornou anglickou terminologii do výuku daných předmětů. Na začátek jsme zvolili aktivitu Kurzy a školení, výuka anglického jazyka v zahraničním kurzu, kterého se zúčastní čtyři učitelé odborných předmětů. Po kurzu bude následovat integrace nabytých dovedností do výuky, spolupráce učitelů odborných předmětů s vyučujícími anglického jazyka a zkvalitnění profesionální jazykové přípravy v naší organizaci.