Dne 13. 9. se žáci všech druhých ročníků zúčastnili již tradiční exkurze v ostravském planetáriu. V úvodu si prohlédli místní Experimentárium, které obsahuje interaktivní exponáty určené k poznávání přírodních zákonů a dějů. Celou expozicí nás provedli pracovníci planetária, kteří nám poutavou formou vysvětlili a popsali jednotlivé exponáty. Pomocí zajímavých experimentů jsme se tak dozvěděli mnoho informací.

Další část programu již probíhala v kinosále, kde nás odborný pracovník planetária zavedl do tajů naší hvězdné oblohy. Na závěr programu jsme zhlédli film Zázraky vesmíru, který nás přenesl v čase až k samotnému vzniku vesmíru. Poučné a příjemně strávené dopoledne nás obohatilo o nové poznatky i zážitky a už se těšíme, že příštím rokem se zde opět s druháky sejdeme.

Mgr. Vítězslav Myška