Vzdělávací projekt popularizující polytechnické obory pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí, to je „edukační autobus“. Co jsme se na jeho palubě naučili? Na diplejích mobilů nebo pomocí 3D brýlí jsme zkoumali rozšířenou realitu, která nám ukázala obraz obohacený o digitální obsah, ale také virtuální realitu, která nám vytvořila stoprocentní iluzi „skutečného“. Ideální třeba při plánování bydlení nebo ve vědeckém výzkumu… Pak jsme pracovali s termokamerou a sledovali na termogramu infračervené záření tělesa, což se využívá při hledání úniků tepla z budov, detekci přehřívání přístrojů, určování poruch, kontrole potrubí a při detekci pohybu osob. Nakonec jsme vystoupili do vyhřáté reality a nechali autobus odfrčet dál.

EDubus