Dne 19. června 2019 proběhlo v nově otevřeném informačním centru vodního díla Šance na Ostravici slavnostní vyhlášení soutěže Stavíme z vlnité lepenky. Letošním tématem bylo vymodelování „Vodní nádrže Naděje”, kde dominantou samotného modelu byla přehradní hráz s ukázkou vnitřního uspořádání stavby. Katka a Adéla obsadily 2. místo!

Do soutěže se zapojilo 28 středních průmyslových škol stavebních a ve finále se utkalo šest nejlepších, mezi kterými nechyběly naše studentky ze 3. A Kateřina Čajanová a Adéla Ulenfeldová a v konkurenci se neztratily, neboť se svým modelem obsadily úžasné 2. místo.

Podmínkou finálové účasti bylo také vytvoření funkčního lepenkového transportního obalu, který byl porotou hodnocen, a děvčata tuto kategorii bezkonkurenčně vyhrála.

Jak se jim práce na modelu povedla, můžete sami zhodnotit, neboť všech šest nejlepších modelů přehradních nádrží je pro veřejnost vystaveno v OC FORUM Nová Karolina, a to v prvním patře naproti nově otevřené restauraci Running sushi Shirokiya.

Povodí Odry pro soutěžící nachystalo překvapení v podobě komentované prohlídky vodního díla Šance, které je stěžejní nádrží pro zásobování regionu pitnou vodou a má zajistit bezpečnost vodního díla v případě povodní, neboť má zachytit úroveň desetitisícíleté vody. Přehrada byla po dobu tří let uzavřena pro veřejnost z důvodu rekonstrukce a opravy stály téměř půl miliardy korun. K znovuotevření došlo v dubnu tohoto roku. Přehrada stojí za návštěvu i proto, že získala ocenění Stavba roku v kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb.

Adéle a Katce děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a těšíme se v dalším školním roce i na nové modeláře!

Ing. Silvie Kempová (za komisi POS a KOC)